Nghị quyết MSC.496(105) sửa đổi Chương IV của Công ước SOLAS bao gồm các yêu cầu về thông tin vô tuyến áp dụng cho các tàu mới và hiện có vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024

Nghị quyết MSC.496(105) sửa đổi Chương IV của Công ước SOLAS bao gồm các yêu cầu về thông tin vô tuyến áp dụng cho các tàu mới và hiện có vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024

Ngày 25-01-2024 Lượt xem 1222

Sửa đổi Chương IV của Công ước SOLAS bao gồm các yêu cầu về thông tin vô tuyến áp dụng cho các tàu mới và tàu hiện có từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Sửa đổi này đã được IMO công bố bằng Nghị quyết MSC.496(105).

 

RESOLUTION MSC.496(105) ngày 28 tháng 04 năm 2022

IMO cũng đã xuất bản các hướng dẫn trong COMSAR.1/Circ.32/Rev.2 – Hài hòa các yêu cầu GMDSS đối với việc lắp đặt thiết bị vô tuyến trên tàu áp dụng Công ước SOLAS, cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Sửa đổi chương IV của Công ước SOLAS có nội dung chính như sau:

• Đối với các tàu hoạt động ở vùng biển A3 hoặc A4, điện báo in trực tiếp HF (NBDP) không còn yêu cầu đối với việc truyền và nhận thông tin vô tuyến cấp cứu và an toàn. Tuy nhiên, Chủ tàu có thể giữ lại thiết bị HF NBDP để tiếp nhận thông tin an toàn hàng hải (MSI).

• Máy thu NAVTEX, EGC và HF NBDP sẽ không còn bắt buộc nữa. Quy định IV/7.1.1.4 sửa đổi quy định rằng “mỗi tàu phải được trang bị một hoặc nhiều thiết bị thu có khả năng nhận MSI và các thông tin liên quan đến tìm kiếm cứu nạn trong suốt hành trình tàu tham gia”. Người vận hành cần phải quyết định loại thiết bị nào là cần thiết, tùy thuộc vào vùng hoạt động của tàu.

Thông tư MSC.1/Circ.1645 của IMO đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn thiết bị đáp ứng yêu cầu mới. Các sửa đổi của SOLAS đã chuyển các yêu cầu trang bị thiết bị điện thoại vô tuyến VHF hai chiều và thiết bị tìm kiếm cứu nạn (SART) từ Chương III sang Chương IV của SOLAS. Sự thay đổi này cũng sẽ dẫn đến sửa đổi về các giấy chứng nhận theo SOLAS liên quan. Những thay đổi này cũng liên quan đến các Giấy chứng nhận liên quan cấp theo các Bộ luật SPS, HSC và MODU.

Định nghĩa vùng biển A3 đã thay đổi như sau:

• “Vùng biển A3 là vùng không bao gồm vùng A1 và A2, nằm trong phạm vi phủ sóng của dịch vụ vệ tinh di động được hỗ trợ bởi trạm tàu bờ (SES) trang bị trên tàu, trong đó có sẵn cảnh báo liên tục”. Điều này có nghĩa là Vùng biển A3 phụ thuộc vào thiết bị SES của dịch vụ vệ tinh được công nhận (RMSS) được lắp đặt trên tàu. Ví dụ: đối với tàu được trang bị Inmarsat SES, Vùng biển A3 đối với tàu đó sẽ có kinh độ khoảng từ 70°N đến 70°N (tức là vùng phủ sóng của hệ thống vệ tinh Inmarsat). Đối với tàu được trang bị Iridium SES, Vùng biển A3 cho tàu đó sẽ là toàn bộ địa cầu. Khi lắp đặt hai SES, SES có phạm vi phủ sóng nhỏ hơn sẽ xác định phạm vi phủ sóng của tàu.

• VHF.EPIRB không còn được chấp nhận cho mục đích GMDSS, phải được thay thế bằng các thiết bị được chấp nhận khác như S.EPIRB.

Lắp đặt thiết bị vô tuyến điện mới – Tiêu chuẩn chức năng Quy định IV/14 đưa ra một số tiêu chuẩn hoạt động thay thế các tiêu chuẩn trước đó và áp dụng cho thiết bị được lắp đặt sau ngày 1 tháng 1 năm 2024.

IACS đã đưa ra Giải thích thống nhất (UI SC298), giải thích cụm từ “được lắp đặt vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2024”. Tuy nhiên, do các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu và tình trạng thiếu thiết bị được phê duyệt theo tiêu chuẩn mới, IMO đã đưa ra Thông tư MSC.1/Circ.1676

– Sự chậm trễ ảnh hưởng đến sự sẵn có của thiết bị GMDSS mới tuân thủ các Tiêu chuẩn chức năng đã sửa đổi được nêu trong Nghị quyết của MSC.511(105), MSC.512(105) và MSC.513(105). MSC.1/Circ.1676 yêu cầu các Chính quyền hàng hải cho phép tiếp tục lắp đặt các thiết bị vô tuyến VHF, MF và MF/HF và Inmarsat-C đã được phê duyệt theo các tiêu chuẩn chức năng cũ đến ngày 1 tháng 1 năm 2028.

 

Hoang Minh Marine ( Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam)

wiget Chat Zalo
Whatsapp Chat
wiget Wechat
Messenger Chat